Temps i Volum

Tècnica: fusta, ferro
Mides: 240 x 40 x 37 cm