Temps i Volum II

Tècnica: fusta
Mides: 94 x 40 x 40 cm