Temps i Volum III

Tècnica: fusta, ferro
Mides: 130 x 146 x 120 cm