Conjunt escultoric “Encaixat II”

Tècnica: Ferro, escaiola
Mides: 130 x 20 x 20 cm